หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอนิมนต์/เชิญนิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๕  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๓  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๕  

  ๘๔ ประมุขสงฆ์ออกปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๕  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปิดการประชุม วิสาขบูชานานาชาติ ๕๘  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๕  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๕  

  ประชุมผู้นำพุทธโลกชูพุทธศาสนา ยูเอ็น-ยูเนสโกลดขัดแย้ง ช่วยแก้วิกฤติโลก รัฐบาลไทยหนุนนำหลักธรรมะไปใช้ในชีวิต   :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๕  

  งานวิสาขบูชาโลกเผยแนวบริการกิจการทรัพย์สินสงฆ์  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๕  

  พิธี ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มจร กับวัดไคหยวน  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๕  

  การแสดงในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๕  

  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการ ประชุมชาวพุทธนานาชาติ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๕  

  ชาวพุทธ 85ประเทศร่วมใช้หลักธรรมแก้วิกฤติโลก  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๕  

  สมเด็จวัดปากน้ำวอนผู้นำโลกใช้ศีล5แก้วิกฤติ  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๕  

  วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๕  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๕  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๓  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๕  

  "ประกาศ" รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (ส่วนกลาง)  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๕  

  สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  บัตรชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. บรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๖  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๕  

  มหาเถรสมาคมแต่งตั้งอธิการบดี มจร ร่วมศึกษาแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชม วีดีโอเทปบันทึกภาพในงาน พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมเวที บรรยายพิเศษ โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  เปิดตัวทูตวิสาขบูชานานาชาติปี58  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปี '๕๘  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาบรรยายถวายความรู้แด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙     ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕