หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๕  

  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ คณะพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๕  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘(๕ มี.ค.๕๘)  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๕  

  หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้้ ถึง 31 มีนาคม   :: ๑๓/๐๔/๒๐๑๕  

  มจร สอบคัดเลือกระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๕  

  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหล่อพระประธาน ปางสมาธิ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๕  

  กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับและวันประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๘  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ วิทยาลัยพระธรรมทูต  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรฯ สำนักงานพระสอนศีลธรรม  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  กองกิจการนิสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นวันที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  'ซิโก้'เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ถวาย ๑ ล้าน'มจร'   :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๕  

  พระธรรมทูตไทยตั้งเป้าหมายเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๕  

  พระราชวรมุนี เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๕  

  นวลักษณ์นิสิต มจร  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิต มจร  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยสำรวจศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมทูต  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ส่วนกลาง ) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมสัมพันธ์ร่วมสืบสาน มรดกใต้ มรดกไทย   :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญสาธุชนเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ช่องทางการรับชม MCU TV  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร   :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ข่าวประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์  :: ๑๖/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้แทนองค์กรชาวพุทธญี่ปุ่นนิกาย ITRI เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๕  

  พระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำ รองอธิการบดี มมร. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๕  

  รอง กต. ดูงานวิจัยคัมภีร์พุทธศาสตร์ วข. พุทธโฆสฯ  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๕  

  ประธานสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานมหาสีฯ เข้าพบอธิการบดี  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบประธานวิปัสนาจารย์สำนักมหาสีฯ   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัตรนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๓/๐๓/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕     ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕