หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ปี ๒๕๕๗  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๔  

  สกว.ยกลำพูนนำร่องวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้นำศาสนาเตรียมผนึกกำลังสร้างขันติทางศาสนาในประชาคมอาเซียน  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่๖  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯเปิดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ค่านิยมทางสังคม-ศัลยกรรมความงามในเชิงพุทธ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเข้าพบเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ฯพณฯ มหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นประธานมอบปริญญาบัตรสถาบันสมทบ  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกราบพระมหานายกะและนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร. ศูนย์ศึกษาอัตลัษณ์พุทธศาสนาแห่งเดียวในโลก  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๔  

  มจร นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๔  

  นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทัศนศึกษาธรรมดูงานประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  "มหาจุฬาฯลำพูน"ชูค่าหน่วยกิตไม่แพง เปิดรับพระ-ฆราวาสทุกระดับ  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  มจร แสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2014  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมจัดตั้งชมรมนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯเชียงใหม่ส่งเสริมภาษา สนทนาภาษาอังกฤษ  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ขอนิมนต์/เชิญ ร่วมพิธี "ลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"   :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๔  

  หลวงพ่อคูนถวาย1.5ล้านสร้างห้องสมุด'มจร'ร้อยเอ็ด  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ร่วมบุญสร้างหอประชุมมจร.ลำพูน  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  มจร.เชียงใหม่ชวนปชช.ทอดผ้าป่าหนังสือ  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ชมปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต ในโอกาสผู้บริหาร มจร เดินทางร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สงฆ์จิ้งเจี๋ย จีน ไต้หวัน  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย ไต้หวัน  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๔  

  พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยสถาบันสมทบมหาวิทยาลัย  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแถลงข่าวการจัดสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี ๒๕๕๗  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บัณฑิตวิทยาลัย  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๔  

  นักวิชาการระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๔  

  นโยบายการบริหารงานสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,อธิการบดี มจร.)  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘     ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕