หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เชิญร่วมงานวันจํานงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยฯจัดอบรมงานวิจัยร่วมกับวิทยาเขตขอนแก่น  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน มณฑลซานซี เข้าพบอธิการบดี  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๔  

  เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน มณฑลซานซี เยี่ยมชมวัดอรุณฯ  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๔  

  Update กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๔  

  คำสอนหลวงพ่อชา'พระไม่เคารพพระวินัยจะบวชทำไม'  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๔  

  คณะชาวพุทธจากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมวัดอรุณฯ  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๔  

  คณะชาวพุทธประเทศญี่ปุ่นเข้าพบอธิการบดี  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจร  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๗  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๔  

  มจร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูต๒นิกายเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระเทพฯที่อินเดีย  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯอนุมัติตั้ง"วิทยาลัยพระธรรมทูต"  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๔  

  ผู้แทน มจร ร่วมประชุมเตรียมการวันวิสาขบูชาโลกประเทศเวียดนาม  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร “การทำต้นฉบับปรับปรุงในวิชาแกนพระพุทธศาสนาและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”   :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  7 เมษายน วันรำลึกพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ) พระผู้มีแต่ให้  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  'กรรมการมส.'ขึ้นดอยก่อไฟวางแผนพัฒนาชาวเขา  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  มจร.ทุ่ม2พันล้านผุดวิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  งดให้บริการ‬ ระบบเครือข่าย มจร วังน้อย ชั่วคราว  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๔  

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ อัตรา  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๔  

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย   :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๔  

  'มจร'สานงาน'สมเด็จพระพุฒาจารย์"พัฒนาชาวเขา  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๔  

  มีชัย'ท่องแดนพุทธภูมิถวายความรู้พระธรรมทูต  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๔  

  ฝึก'พระธรรมทูต'เทียบชั้น'มิชชันนารีวาติกัน'  :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๔  

  มจร เตรียมพร้อมจิตวิญญาณพระธรรมทูต ศึกษาภาคปฏิบัตินมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล  :: ๒๕/๐๓/๒๐๑๔  

  พิธีเปิดพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ศึกษาดูงานอินเดีย-เนปาล  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๔  

  คณะผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ทำวัตรสวดมนต์ ณ วัดไทยพุทธคยา  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕     ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕