หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  'นักศาสนา-ปรัชญา'แนะปฏิรูปปชช.คู่การเมือง  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา ๒๕๕๗  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าพบประธานสงฆ์นิกายชินงอน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เข้าพบเจ้าอาวาสวัดกาบูซัน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ประชุมเตรียมงานวิสาขะ ๒๕๕๗  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่าประเทศรุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาสังเวชนียสถานเส้นทางกุสินารา-เวสาลี-ราชคฤห์  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาสถานที่ปรินิพพาน  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาสถานที่ประสูติ  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๐ ฝึกภาคฏบัติสาธารณูปการ ณ ประเทศเนปาล  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ทัศนศึกษาวัดเชตวันมหาวิหาร  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ฝึกภาคปฏิบัติงานสาธารณูปการ ณ วัดเชตวัน  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต : ยกย่องอาจารย์จำนงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร.  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๔  

  ประชุมคณะทำงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗   :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๔  

  เวียดนามแพร่สัญลักษณ์จัดงานวิสาขบูชาโลก ชูธงสร้างสันติภาพ-กู้คืนความขัดแย้ง  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ (2 พ.ค. 2557)  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๔  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๔  

  สำนักพุทธฯ จัดงานใหญ่ วิสาชบูชา 2557  :: ๒๙/๐๔/๒๐๑๔  

  ขอเชิญบุคลากรห้องสมุด มจร. ทุกแห่ง ร่วมประชุมสัมมนาความร่วมมือห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๔  

  เคาะแล้ว! 6วิทยาลัยสงฆ์ผุด'พุทธศาสตรบัณฑิต' เรียน5ปี  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๔  

  จี้สถาบันผลิตครูสอนจริยธรรมนักศึกษา  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศตรวจเยี่ยมการปฏิบัติธรรมของพระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๐  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุน สกอ.  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๔  

  พระบัณฑิตอาสาฯ มจร. สาน 5 พันธกิจ สนองพระราชดำริ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ”  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๔  

  ยูเนสโกมอบรางวัลเยี่ยมวัดประยุรวงศาวาส เหตุบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์  :: ๒๓/๐๔/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผู้รับทุน สกอ.  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  ๒ พ.ค. ๕๗ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ และงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมงานวันจํานงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยฯจัดอบรมงานวิจัยร่วมกับวิทยาเขตขอนแก่น  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๔  

  เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน มณฑลซานซี เข้าพบอธิการบดี  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๔  

  เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน มณฑลซานซี เยี่ยมชมวัดอรุณฯ  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖     ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕