หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งการรับหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๑)  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมแสดง วันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๓  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๔  

  HOT NEWS. โครงการบรรพชาสามเณร ฯ ปี 2557 กำหนดวันสัมมนาหัวหน้าหน่วยฯ แล้ว  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๔  

  ประกาศรายนามผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐  :: ๒๕/๐๒/๒๐๑๔  

  อธิการบดีเปิดประชุมปฏิบัติการการดำเนินการของ ICDV  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๔  

  งานสัมมนาเชิงวิชาการเชิดชูเกียรติคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ผู้เสียสละเพื่อสังคมพุทธและสังคมโลก  :: ๒๑/๐๒/๒๐๑๔  

  นิสิตคณะพุทธศาสตร์รับฟังนโยบายการจัดโครงการ/กิจกรรมจากคณบดี  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  

  ข่าวด่วน ขอเชิญหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี 2557 เข้าร่วมสัมมนา  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญ เข้าร่วมสัมมนา “How being in nature enhances meditation: A Look at Theravada Forest Tradition in the Light of Recent Brain Research”  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คัดเลือกหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด  :: ๒๐/๐๒/๒๐๑๔  

  อธิการบดีเป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะคณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  :: ๑๘/๐๒/๒๐๑๔  

  ป.เอก พุทธบริหารบริการศึกษา ครุศาสตร์ มจร.รับสมัครนิสิตใหม่ ๑๕ กพ - ๒๕ พค ๕๗  :: ๐๘/๐๓/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา)  :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๔  

  สมศ.รับรองมาตรฐานการศึกษาของมหาจุฬาฯ  :: ๑๓/๐๒/๒๐๑๔  

  สอบสัมภาษณ์คัดเลือกพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันภาษาจับมือกับหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการ  :: ๑๕/๐๒/๒๐๑๔  

  พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๔  

  ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๔  

  เชิญหัวหน้าหน่วยอบรมโครงการบรรพชาฯ ปี 2557 เข้าร่วมสัมมนา  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๔  

  “พระพรหมบัณฑิต” เร่งลุยงานที่ปรึกษาพิเศษยูเอ็น หวังเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาสู่สากล พร้อมเป็นกระบอกเสียงชาวพุทธ  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันภาษาจับมือคณาจารย์อ๊อกฟอร์ดจัด "เทศกาลสื่อภาษา สื่อรัก สื่อความสุข" ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๔  

  รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการประจำปี ชูประเด็นธรรมราชา เฉลิมฉลอง 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๔  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๔  

  มจร. คลอดปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา รูปแรก   :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดขายใบสมัครและรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   :: ๐๗/๐๓/๒๐๑๔  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปีการศึกษา 2557  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑     ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕