หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  แจ้งเลื่อนการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ เป็นวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗  :: ๐๒/๐๑/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ ตำแหน่ง  :: ๐๒/๐๑/๒๐๑๔  

  'ในหลวง'พระราชทานพรและส.ค.ส.ปีใหม่  :: ๓๑/๑๒/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรับรองคณะสงฆ์จีนวัดไป๋หม่าซื่อ  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๓  

  รอง กต.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ MoU กับมหาวิทยาลัยเถรวาทพม่า  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๔  

  ประกาศราชกิจจานุเบกษา : การแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๓  

  ข้อกำหนดและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยล่าสุดที่ลงในราชกิจจานุเบกษา  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๓  

  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๓  

  แจ้งเรื่องโทรศัพท์มหาวิทยาลัยฯ ใช้งานได้ตามปกติ   :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๓  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมุทิตาสักการะประธานสงฆ์พุทธสมาคมเกาะฮ่องกง  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมงานระดมทุนโรงเรียนพระพุทธศาสนาในฮ่องกง  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ ร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๓  

  จุดรถรับส่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ  :: ๒๕/๑๒/๒๐๑๓  

  แจ้งเรื่องโทรศัพท์มหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๓  

  การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๓  

  รอง กต.มุทิตาสักการะประธานสงฆ์พม่าและเยี่ยมชมสนามสอบพระไตรปิฎกด้วยปากเปล่า  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๓  

  คณะสงฆ์และชาวจังหวัดเพชรบุรี : สร้างวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเมียนมาร์  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัย  :: ๑๒/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศ การบำรุงรักษาระบบประจำปี 2556   :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๓  

  วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร "หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์" รุ่นที่ ๙  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๓  

  ผลการสอบคัดเลือกนิสิต ป.เอก ภาคพิเศษ รอบสอง ภาค ๒/๕๖  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เก็บข้อมูลการวิจัยที่ประเทศภูฏาน  :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อนิสิตปริญญาเอกผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ด้านภาษา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๕๗  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   :: ๐๕/๑๒/๒๐๑๓  

  คณะครุศาสตร์ มจร มอบทุนการศึกษานิสิตเป็นปีที่ ๙  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓     ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕