หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง"แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ"  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง"บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๗  

  'มจร-ม.มะกัน'เปิดหลักสูตรสติกับสมาธิ  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง "Dhamma and Society (พุทธธรรมกับสังคม)"  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๗  

  อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรางวัลชมเชย 2560  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๗  

  ครม.อนุมัติตั้งพระพรหมบัณฑิต กก.คุณธรรมแห่งชาติ  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  

  มจร.มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯให้สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  

  มจร จัดพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  

  เปิดใจ "แดเนียล มัซซา" บาทหลวงคนแรกจบปริญญาโท มจร  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๗  

  พระสังฆราชประทานปริญญาบัตรแก่บาทหลวงคนแรก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๗  

  พระสังฆราชทรงแนะบัณฑิต'มจร'เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๗  

  พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๗  

  “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงประทานพระโอวาทบัณฑิต มจร  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๗  

  กษัตริย์กัมพูชามอบผู้แทน ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหาร มจร.   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๗  

  กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., อธิการบดี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พุทธศาสตร์บัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐" ในพิธีเปิดพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๐  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๗  

  กกอ.ชง’หมอธี’ สั่ง 10 มหา’ลัยงดรับนักศึกษารับรอง 6 หลักสูตรป.เอก ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๗  

  ม.อ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร.รร.ปริยัติสามัญเห็นผล  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๗  

  ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10...  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๗  

  เสนอตั้งวิทยาลัยบาลี 4 ภูมิภาค.  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๗

  ประธานาธิบดีศรีลังกานิมนต์พระพรหมบัณฑิตพบปะเป็นกรณีพิเศษ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมืองแคนดี้  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ประกาศปฏิญญาแคนดี้ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลก  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต นำคณะเข้าพบมหานายกะอัศคิริยะแห่งสยามนิกายของศรีลังกาและได้เข้าสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีศรีลังกาในการประชุมติดตามการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ศรีลังกา  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๗  

  ประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๗  

  ประมวลภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๗  

  สาส์นและสุนทรพจน์ แสดงความยินดีจากผู้นำทางการเมืองและผู้นำสงฆ์ พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา   :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๗  

  Mr. Aomsin Cheevapruek  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๗  

  Massage from H.E.Irina Bokova   :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๗  

  Phra Brahmapundit speech on Opening Ceremony of United Nations Day of Vesak 2017 at Thailand   :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕