หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อโหม่ง เนตรนิมิตร  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๒  

  ภาพบรรยากาศ นิทรรศการงานฉลองครบ ๖๕ปี คณะพุทธศาสตร์  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๒  

  มจร ระดมทำแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผลการประเมินภายในของ สกอ.  :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๒  

  พระครูปลัดเถรานุวัตร มอบวุฒิบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Joomla รุ่นที่ ๑   :: ๐๕/๑๐/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงาน "๒๓ ตุลาปิยมหาราชรำลึก" ณ มจร.วังน้อย อยุธยา  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการ สกอ.  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ความคืบหน้าการปรับปรุงฐานข้อมูลห้องสมุดมหาจุฬาฯ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  สกอ. รับทราบหลักสูตร พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) เรียบร้อยแล้ว  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม Joomla รุ่นที่ ๑  :: ๐๒/๑๐/๒๐๑๒  

  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขะโลกปี ๕๖ เน้นการศึกษาและพัฒนาพลเมืองโลกแนวพุทธ  :: ๐๔/๑๐/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ย้ำ “ขันติธรรม” คือหัวใจสำคัญของพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  :: ๓๐/๐๙/๒๐๑๒  

  'มจร'หนุนจีนผุดม.พุทธทุกมณฑล  :: ๐๑/๑๐/๒๐๑๒  

  คณะพุทธศาสตร์จัดงานฉลองครบ ๖๕ ปีคณะพุทธศาสตร์  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจร เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  แจ้งเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต มจร อาจใช้งานไม่ได้  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  คณาจารย์ มจร. ปรับปรุงเนื้อหาและจัดพิมพ์ตำราวิชาแกนพุทธศาสนา  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ย้ำ “ขันติธรรม” คือหัวใจสำคัญของพหุวัฒนธรรม  :: ๒๘/๐๙/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร แนะความกตัญญูคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ  :: ๒๗/๐๙/๒๐๑๒  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 58 และ 59 (ต่างประเทศและคฤหัสถ์) รอบที่ 1  :: ๑๗/๑๒/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงาน : งานรำลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๕  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  มจร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ร้อยโท ดร.กุเทพ ใสกระจ่าง" วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 18.30 น.  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  การวิจัยในชั้นเรียนกับการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๔/๐๙/๒๐๑๒  

  +จัดทำประมาณการรายได้ 2556  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยฯ ประชุมตรวจงานวิจัยและติดตามงานวิจัยค้าง  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาร่วมมือวิทยาเขตพะเยาพัฒนาบทความรองรับการประกันคุณภาพ  :: ๒๐/๐๙/๒๐๑๒  

  ชี้แจงกฎระเบียบการอยู่ในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ประชุมสัมมนาฯ จัดทำต้นฉบับรายวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๑๙/๐๙/๒๐๑๒  

  ร่วมไว้อาลัย อาจารย์กุเทพ ใสกระจ่าง  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  

  ประกาศ เรื่องการจัดห้องสอบ ประจำปีการศึกษาที่่ 1/2555  :: ๑๘/๐๙/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒     ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕