หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ประชุมสังฆสามัคคี : เสริมสร้างความเข้มแข็งงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๒  

  สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสร็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๒  

  อธิการ มจร ชี้ พระธรรมทูตฯ ต้องวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาตนเอง  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๕๕  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๒  

  คณะกรรมการ สกอ.ตรวจประเมิน ห้องเรียนกาญจนบุรี  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๒  

  มจร.จัดงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี บุคคลสำคัญทั่วโลกร่วมงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๒  

  รัฐเตรียมจัดวิสาขบูชานานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ ฉลอง "พุทธชยันตี : 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้"  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๒  

  ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕   :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๒  

  ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ปีการศึกษา2555 (ส่วนกลาง) The Result of Entrance Examination (B.A. Englist Programe 2012)  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๒  

  เอไอเอส ร่วมเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๒  

  ๒๖๐๐ ปีพุทธชยันตีเพื่อมนุษยชาติ ๒๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมกับ...งานประชุม “วิสาขบูชานานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๕”  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๒  

  คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ ๒๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๒  

  ด่วน! คุรุสภาจัดอบรมรายมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๒  

  ผู้เชี่ยวชาญฯ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ถวายความรู้ว่าที่พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๘   :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร : แนะไอที เน้นนำเสนอข่าวภาษาต่างประเทศให้มาก   :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อสันติภาพฉลองพุทธชยันตี ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๒  

  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนฯ ส่วนหอสมุดกลาง : เยี่ยมชมหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ จังหวัดสุพรรณบุรี  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งการย้ายสถานที่ตั้ง มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๒  

  Mr. Michael Quinzio บรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๘ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๕   :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : การสร้างความรักความสามัคคีต้องอาศัยพระพุทธศาสนา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๒  

  หลวงปู่จากสงขลาวัย ๙๐ รับ ป.ตรี จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ : ชี้ความมั่นคงของมนุษย์ต้องอาศัยหลักพระพุทธศาสนายึดพระราชดำรัสในหลวง  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม "คุณแม่สวง โภคา" มารดา นายจเด็ด โพธิ์ศรีทอง  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ : เศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่สนองตัณหาของมนุษย์  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕   :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙     ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕