หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ประชุมตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการ สกอ.   :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำบุคลกร/นิสิต ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมติดตามงานกลุ่มงานวิชาการในกำกับไตรมาสสาม  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๒  

  พิธีปิดกิจกรรมพระธรรมทูตฯ ณ ดินแดนพุทธภูมิ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๒  

  ครม.อนุมัติงบฯ150ล้านบาท จัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๒  

  จัดใหญ่วิสาขบูชาโลกฉลอง2,600ปีตรัสรู้พระพุทธเจ้า  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๒  

  ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 9  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๒  

  เตรียมจัดประชุมพระธรรมทูตโลกและผู้นำชาวพุทธโลก  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๒  

  งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๐ : แนะพุทธศาสนิกชนควรสร้างอนุสรณ์พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดกุฏิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีฯ อนุสรณ์พระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๘  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  

  สกอ.เข้าตรวจประเมิน โครงการขยายห้องเรียนวิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย   :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๒  

  มจร.เตรียมฉลองใหญ่-พุทธชยันตี 2600ปี  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๒  

  นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. เยี่ยมชมบูธสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ThaiNRU I)  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๒  

  สมาชิกกองทุนฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 (27 เมษายน 55)  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๒  

  ศิษยานุศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือร่วมมุทิตาสักการะพระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศนำนิสิต ป.โท(บริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ ดูงานที่ญี่ปุ่น  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๒  

  ประมวลภาพการประชุมรับฟังคำชี้แจงการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงิน  :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๒  

  ขอเชิญทุกท่านร่วมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๕  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๐  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๒  

  แจ้งรายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนรายสมาชิก และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯ  :: ๒๑/๐๔/๒๐๑๒  

  ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๒  

  รับสมัคร อาสาสมัครกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ ด่วน...!  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในเวียดนาม  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๒  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๒  

  อธิการบดีแสดงธรรมงานศพ พระเทพจันทมุนี อดีดประธานคณะกรรมการหน่วยฯจันทบุรี  :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๒  

  รายชื่อบัณฑิตระดับปริญญาโท และเอก ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต((ด่วน))  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๒  

  พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๘ เข้าสู่การอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน  :: ๐๙/๐๔/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เตรียมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งใหญ่  :: ๒๕/๐๔/๒๐๑๒  

  Vice-Rector for Foreign Affairs of MCU Addressing to the WBU Seminar  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐     ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕