หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ชาวมหาจุฬา : ประกอบพิธีรำลึกสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างเรียบง่าย  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๑  

  เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ ทุกระดับการศึกษา  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๑  

  คณะพุทธศาสตร์แจ้งเลื่อนเปิดเรียนเป็นวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๑  

  มจร พร้อมดูแลผู้อพยพกว่า 800 คน-ขอเรือใช้สัญจร  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๑  

  มจร พร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติ  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๑  

  ประกาศคณะสังคมศาสตร์ ย้ายสถานที่เรียนเป็นการชั่วคราว  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๑  

  มจร วังน้อยพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามปกติ  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๑  

  แจ้งย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวระดับปริญญาตรี  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๑  

  มหาวิทยาลัยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานเฉพาะกิจในภาวะที่มหาวิทยาลัยประสบเหตุอุทกภัย  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๑  

  'มจร'ขอรับบริจาคเครื่องปั่นไฟ-เรือ   :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๑  

  โครงการ ศรีสะเกษร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๑  

  ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติราชินี-พระบรมฯ  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๑  

  ปีติสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมภัยน้ำท่วม  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๑  

  ประมวลภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ มจร  :: ๑๕/๑๐/๒๐๑๑  

  ประมวลภาพ ศูนย์ที่พักผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๑  

  ข่าวในพระราชสำนักฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๑  

  มจร ร่วมเป็นศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๑  

  คณะพุทธศาสตร์ร่วมกับชาวบางรัก กทม.ไปบริจาคช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วม  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๑  

  ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๔)  :: ๑๗/๑๐/๒๐๑๑  

  แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ มจร.ทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย   :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๑  

  อยุธยาอ่วม : มหาจุฬาฯ อยุธยา ตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสพอุทกภัย  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๑  

  เปิด มจร. วังน้อย เป็นศูนย์อพยพหลบภัยน้ำท่วม  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  “สมเด็จพระเทพฯ”โปรดเกล้าฯ เปิดมหาจุฬาลงกรณ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  นานาชาติมอบไทยจัดวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๙  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ๔ ปี วันมรณภาพหลวงพ่อปัญญานันทะ  :: ๐๙/๑๐/๒๐๑๑  

  มจร ร่วมกับวัดสระเกศ และคณะสงฆ์ภาค ๒ ช่วยเหลือน้ำท่วม  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๑  

  ดร.จรรย์สมร ถวายทุน มจร ๑ ล้านบาท  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๑  

  สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุม วช. ประจำปี ๕๔  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๑  

  คุรุสภาเปิดรับสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 9/2554  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙     ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕