หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  สมเด็จวัดปากน้ำ ให้พรปีใหม่2560-วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  ประกาศเรื่องการสอบราคาชื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖

  เชิญพุทธศาสนิกชน,ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ร่วมอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ เขาค้อ เพชรบูรณ์  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๖

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560   :: ๑๖/๑๒/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานปิด มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิต  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๖

  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๖  

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยาย   :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย"จริยธรรมของผู้นำ"แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีทำบุญ-ตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 159 รูป  :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๖  

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ - ตักบาตร  :: ๐๑/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร "อัยการจังหวัด" รุ่นที่ ๓๖   :: ๐๑/๑๒/๒๐๑๖  

  'วัดทั่วโลก'ลั่นฆ้องกลองระฆังถวาย'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว'วันนี้  :: ๐๑/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทเป็นพระภิกษุแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๖  

  พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง "เป้าหมายของชีวิตพรหมจรรย์"  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ มจร วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติ  :: ๒๔/๑๑/๒๐๑๖  

  กรมทางหลวง เข้ากราบนมัสการอธิการบดี เพื่อรายงานความคืบหน้าการกำหนดเขตแนวเขตและผังแผนที่การก่อสร้างทางด่วนพิเศษ   :: ๒๔/๑๑/๒๐๑๖  

  กำหนดการ พิธีบรรพชา - อุปสมบท ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๖  

  มจร.-ชาวเขาสวดพระพุทธมนต์ถวายในหลวงร.9  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๖  

  มจร.ตั้งวัดห้วยบงศูนย์ประสานพระบัณฑิตอาสาฯ  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๖  

  มจร.ปลื้มผลประเมินภายในระดับดี  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและมอบอาคาร   :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต นำพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขาพร้อมทั้งข้าราชการและประชาชนชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง  :: ๐๗/๑๑/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เจ้าคณะภาค ๒ พร้อมคณะเดินทางไปถวายจตุปัจจัยและมอบถุงยังชีพ  :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๖  

  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   :: ๒๘/๑๐/๒๐๑๖  

  ศรีลังกาเจ้าภาพวิสาขะโลกครั้งที่ 14  :: ๒๕/๑๐/๒๐๑๖  

  ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก  :: ๒๓/๑๐/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕