หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร วังน้อย : พุทธศาสนิกชนกว่า ๑,๕๐๐ คน เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ป.โท บริหารการศึกษา ๒๑ พ.ค.๕๔  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ และสรุปรายงานการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากล สหประชาชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๑  

  UN CC : ปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๐๑๑/๒๕๕๔   :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๑  

  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา : ในหลวงพระธรรมราชาทรงนำหลักพุทธธรรมแก้ไขปัญหาต่าง  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๑  

  UN Bangkok : พระธรรมโกศาจารย์ เตรียมแถลงปฏิญญากรุงเทพ วิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๘   :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๑  

  กำหนดการลงทะเบียนเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี ภาค1/2554  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๑  

  พระธรรมโกศาจารย์ย้ำ พระไตรปิฎกสากล สำเร็จภายในปีนี้  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๑  

  ชาวพุทธนานาชาติถกวิธีแก้ปัญหาโลกต้องรู้เข้าใจภาษาธรรม  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๑  

  มหาจุฬาฯ ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๑  

  ติดตามความเคลื่อนไหว การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔   :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๑  

  อจ.ฮุนเซนเยื่อนไทยร่วมงานวันวิสาขะ  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๑  

  สังฆราชกัมพูชาเทิดในหลวงนำธรรมพัฒนาเ  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๑  

  สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชาชี้สัมพันธ์สงฆ์ไทยขกัมพูชายังคงแน่นแฟ้น  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๑  

  เริมแล้วการประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่ ๘ : ชาวพุทธโลกถวายพระพรในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๑  

  ประกาศผลสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๑  

  สื่อมวลชน ๘๖ ประเทศทั่วโลก ร่วมทำข่าวและถ่ายทอดสดงานวิสาขบูชา ๕๔ นิทรรศกาลยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๑  

  ชาวพุทธทั่วโลก ๘๖ ประเทศประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๑  

  ด่วน!!!!! ขอเชิญรับบัตร ID Card ล่วงหน้า  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๑  

  ผู้นำพุทธโลกร่วมถวายราชสดุดีในหลวง  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๑  

  หนังสือดี: ธรรมนันทนาการวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๘  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๑  

  ห้องสมุดมจร : เพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศ ๒ ล้านเล่ม World eBook Library  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๑  

  พุทธดุริยางคศิลป์ยิ่งใหญ่ฉลองสองวาระ  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๑  

  ผู้นำชาวพุทธถวายราชสดุดี"พระเจ้าอยู่หัว"  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๑  

  สดุดี “ในหลวง” พระมหากษัตริย์ที่ใช้ธรรมะพัฒนาประเทศ  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๑  

  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกถวายราชสดุดีในหลวง  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๑  

  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกร่วมถวายราชสดุดี “ในหลวง”  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๑  

  สมเด็จ​พระ​สังฆราช'ประทาน​โอวาท​วิสาขบูชา54  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๑  

  พิธีส่งมอบภาระงาน ผู้อำนวยการกองกลาง รูปใหม่  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๑  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑     ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕