หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ข่าวมหาวิทยาลัย

  พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๗

  เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก  :: ๒๔/๐๓/๒๐๑๗

  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ และพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๗

  เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๗

  เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๗

  มหาจุฬาพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทศาสนาในการป้องกันการทุจริต" แก่ข้าราชการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.   :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาคกลาง-ภาคใต้และบรรยายพิเศษ  :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๗

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๗

  งานประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนางานการต่างประเทศ และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย”  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๗

  พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทส.) และหลักสูตรประกาศศียบัตรครูพระสอนศีลธรรม (ป.สศ.)  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาและมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในโอกาสฉลอง ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๗

  มจร สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๗

  มจร เตรียมจัดสร้างหอจดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิต ถวายเป็นอาจริยบูชา  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลี  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต ให้สัมภาษณ์ รายการกระจกหกด้าน ตอน "อรุณรุ่งแห่งพุทธ"   :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๗

  ขอเชิญร่วมฟังสัมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๗

  IBSC เดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี มุ่งผลักดัน มจร สู่ศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษและเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตนครราชสีมา  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับ ดร. มาร์ติน สเคอเยน ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์สเคอเยนและเจ้าของคัมภีร์พระไตรปิฎกโบราณอายุสองพันปี  :: ๑๙/๐๒/๒๐๑๗

  มจร พร้อมตีพิมพ์และแจกพระไตรปิฎกฉบับสากล  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๗

  วิทยาลัยพระธรรมทูตจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ 23  :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓/๒๕๖๐   :: ๑๗/๐๒/๒๐๑๗

  พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"   :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๗

  พิธีประทานรางวัล "เสาอโศก ผู้นำศีลธรรม" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๗

  อึ้ง ! งานวิจัยเผยพระสงฆ์ยังไม่เข้าใจโทษภัยของการบุหรี่ และหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อรอบๆ วัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ฯ  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๗

  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ ประเทศอินเดีย  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๗

  การสัมมนาวิจัยพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๘  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๗

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๗

  มจร ร่วมพิธีเถราภิเษก พระอาจารย์ใหญ่มหางอน ประธาน ฯ ลาว  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๗


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕