: : ดาวน์โหลด : :
 
หน้าหลัก >> คลังความรู้ฝ่ายพัสดุ >> คู่มือการกำหนดเลขพัสดุ

Download Now
File size download 1477748 KB
Downloads: 56972
Date added: 28/05/2551
Minimum requirements: xp
คู่มือการกำหนดเลขพัสดุ

คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานพัสดุ ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุให้เป็นระบบ และมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน

คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดย สำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ จัดทำเมื่อเดือนมกราคม 2543

คุณสมบัติที่เด่นๆ:
คู่มือการกำหนดหมายเลขพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานพัสดุ ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำหนดหมายเลขพัสดุให้เป็นระบบ และมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน คู่มือฉบับนี้ จัดทำโดย สำนักพัฒนาระบบงานและบุคลากร สำนักงบประมาณ จัดทำเมื่อเดือนมกราคม 2543