ปฏิทินกิจกรรม
วันเปิดภาคการศึกษา
ส่วนกลาง
637
วันที่ :
12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
เวลา :
8:00 - 15:35 น.
สถานที่จัดงาน :
มหาวิทยาลัย
ผู้จัดงาน :
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดกิจกรรม :

   วันเปิดเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)


   ช่องทางติดต่อ :
   สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 035-248-062
   แผนที่ :