ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
429
วันที่ :
31 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
เวลา :
13:00 น.
สถานที่จัดงาน :
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ผู้จัดงาน :
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
รายละเอียดกิจกรรม :


ช่องทางติดต่อ :
โทร 08 8388 8504 https://www.facebook.com/sothornMCU.56/
แผนที่ :