ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
ฑูตศาสนาวันวิสาขบูชาโลก
28 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
775

ฑูตศาสนาวันวิสาขบูชาโลก

รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
28 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
728

รัฐบาลร่วมกับคณะสงฆ์เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'
26 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
755

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฉลอง 'วันวิสาขบูชาโลก'

มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่
25 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
809

มจร.พร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2549
25 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
785

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2549

ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน
20 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
875

ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน

โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.
18 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
873

โทรทัศน์ CCTV9 จีนสัมภาษณ์อธิการบดี มจร.

มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ
18 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
832

มจร.เปิดอบรมหลักสูตรพระนักจัดรายการวิทยุ

อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน
13 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
773

อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน

อธิการบดี มจร.ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก ทบ.
10 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
811

อธิการบดี มจร.ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก ทบ.

Facebook