บทความวิชาการ
ความสามัคคี สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ นำมาซึ่งความสุข
26 ธ.ค. 60 | พระพุทธศาสนา
367

ผู้แต่ง :: พระเมธีธรรมาจารย์