ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
เมื่อวานนี้
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสัมมนา/การประชุม
13 ส.ค. 62
ข่าวสัมมนา/การประชุม
ข่าวรับสมัครบุคลากร

คณะ วิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
26
ต.ค.
26
ก.ค.
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
8:30 - 11:00 น.
มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ)
ส่วนกลาง
24
ก.ค.