ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครบุคลากร

คณะ วิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
12
มิ.ย.
วันเปิดภาคการศึกษา
8:00 - 15:35 น.
มหาวิทยาลัย
ส่วนกลาง
07
มิ.ย.
ประกาศผลผู้สอบผ่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
13:00 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค
01
มิ.ย.
สอบคัดเลือก - สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
8:30 น.
อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
ส่วนภูมิภาค