ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาจุฬาฯ (COVID-19)
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครนิสิต
สัมมนา/การประชุม
08 มิ.ย. 63
สัมมนา/การประชุม

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
24
ก.ค.
พิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
9:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย
ส่วนกลาง