ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 63
วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
149

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 หน้า SF โรบินสันสุพรรณบุรี

มจร.นครราชสีมา รับสมัครนิสิตปี2562
30 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
181

มหาจุฬาฯให้โอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก

นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
228

นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน อยากมีปริญญาตรี ๒ ใบ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
210

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วส.พุทธโสธร รับสมัครนิสิตใหม่
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
211

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
118

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร

รับสมัครนิสิตใหม่ (รอบแรก) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
109

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะพุทธศาสตร์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
125

รับสมัครนิสิตใหม่สำหรับบรรพชิต และคฤหัสถ์ ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทุกท่าน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
64

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2562 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
149

เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

Facebook