ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 60
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
807

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
08 พ.ย. 61 | ข่าวรับสมัครนิสิต
482

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี
29 ส.ค. 61 | ข่าวรับสมัครนิสิต
653

การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ชายและหญิง

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60
24 เม.ย. 61 | ข่าวรับสมัครนิสิต
630

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560
24 เม.ย. 61 | ข่าวรับสมัครนิสิต
469

สมัครเรียน http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
24 เม.ย. 61 | ข่าวรับสมัครนิสิต
504

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี
07 ก.พ. 60 | ข่าวรับสมัครนิสิต
288

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60
06 ก.พ. 60 | ข่าวรับสมัครนิสิต
306

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560
09 ม.ค. 60 | ข่าวรับสมัครนิสิต
311

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
16 ธ.ค. 59 | ข่าวรับสมัครนิสิต
336

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

Facebook