ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
231

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่างวันที่ 1 มค – 31 พย 66
“หลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานคุรุสภา บูรณาการวิถีพุทธ”
สมัครออนไลน์ https://eda.mcu.ac.th
หรือที่ https://goo.su/vyy
ติดต่อสอบถาม โทร. 089 068 4937, 089 056 1581,
095 542 6695,098 928 8093

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  330
 • เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  201
 • รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  1237
 • รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  609
 • รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  706