ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5516
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
34

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
322

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สถานพยาบาล มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ********************

มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
121

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในการเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยมี นายวันดี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเสวนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาของประเทศและนำไปสู่การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
83

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร พุทธศาสนภารธุราทร ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ความดี ความงาม ความจริง: การไตร่ตรองและการตีความร่วมสมัย
12 ม.ค. 65 | สัมมนา/การประชุม
164

บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Vdio Conferencing

คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) รุ่นที่ 3
06 ม.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
281

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ 087-3304711, 064-2364193

Facebook