ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5227
สอบสาธยาย กจฺจายนมหาปาลิสุตฺต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก
วันนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
11

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในกิจกรรม สอบสาธยาย กจจายนมหาปาลิสุตุต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่าเช่าระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวานนี้ | จัดซื้อจัดจ้าง
32

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่าเช่าระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา
17 พ.ย. 63 | สัมมนา/การประชุม
127

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการบริหารร้านค้าการจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓
16 พ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
316

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการบริหารร้านค้าการจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
94

ขออนุโมทนาบุญ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
92

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
96

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลภาพถ่ายบุคคลและภาพหมู่ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓
13 พ.ย. 63 | จัดซื้อจัดจ้าง
189

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลภาพถ่ายบุคคลและภาพหมู่ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓

กองแผน มจร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
13 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
12 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
107

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

Facebook