ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4884
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง มจร ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
46

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในการสัมมนาทางวิชากาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี แสดงมุทิตาธรรมแก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญา 62
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
37

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี แสดงมุทิตาธรรมแก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมปัญญาบดี กล่าวเปิดและให้โอวาทในพิธีประสาทปริญญา 62
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
23

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชากาทางพระพุทธศาสนา และให้โอวาท แก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดหนังสือในวันพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
658

ดาวน์โหลดหนังสือในวันพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มจร.นครศรีฯ ซ้อมรับปริญญา
19 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
187

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาคารเรียนวิทยาลัยศรีโสภณ

พระธรรมโมลี : กล่าวแสดงความยินดี
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

Most Ven Dr. Thch Quang Ba, Australia
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
47

พระกิตติโสภณวิเทศ
16 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
33

กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๒

Facebook