ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5084
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเครื่องเสียงประจำอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อวานนี้ | จัดซื้อจัดจ้าง
41

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมและระบบเครื่องเสียงประจำอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์ ดร.ฝ่าจ้าว นำส่งทุนอุปถัมภ์ มจร 1 ล้านบาท
05 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

นายเดชา เดชนที ศิษย์ ของพระธรรมาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ ดร. (ฝ่า จ้าว) (Ven. Shi Fa Zhao) จากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ (English for staff)
31 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
131

สถาบันภาษาได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ (English for staff) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 - 16.30 โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันภาษา

เปิดอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) มจร
31 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
127

โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดอาคาร (ศูนย์อาหารสวัสดิการภายใน)

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์อาหารสวัสดิการภายใน)
27 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
133

ขอเชิญร่วมพิธีเปิด อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์อาหารสวัสดิการภายใน)

มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
206

มจร นำโดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษา

มจร ทำพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเข้าพรรษา 63
25 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
144

ร่วมงานพิธีทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษาต่อ พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
23 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
31

พระเทพเวที, รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการหอพัก ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงาน ปฐมนิเทศนิสิตผู้พักอาศัยที่หอพัก ณ หอพักนิสิตนานาชาติเอ (International Students house A)

องคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563
22 ก.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
23

องคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2563 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563
21 ก.ค. 63 | รับสมัครนิสิต
278

เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 3/2563 สถาบันภาษา ร่วมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ เปิดหลักสูตรอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับวิปัสสนาจารย์

Facebook