ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน
13 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
483
ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร.ร่วมประชุมพุทธศาสนาโลกที่ประเทศจีน
วันที่ ๑๓/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๒๓๒ ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังเมืองหางโจว ประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมประชุมพระพุทธศาสนาโลกตามที่คณะรัฐบาลจีนได้อาราธนา ทั้งนี้ เมื่อเดินทางเข้าถึงยังสนามบินเมืองหางโจว ได้มีคณะผู้บริหารของรัฐบาลจีนให้การต้อนรับและในเย็นวันเดียวกันนี้ คณะผู้จัดการประชุม ได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ จำนวน 41 ประเทศ พบปะกับคณะผู้บริหารของรัฐบาลจีน ณ โรงแรม The West Lake พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศจีน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น