ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน
20 เม.ย. 49 | ข่าวมหาวิทยาลัย
519
ข่าวมหาวิทยาลัย
ชาวพุทธทั่วโลกร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ที่ประเทศจีน
วันที่ ๒๐/๐๔/๒๐๐๖ เข้าชม : ๑๓๙๖๑ ครั้ง

            เมื่อวันที่ ๑๓ เมษยน ๒๕๔๙ ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการพระพุทธศาสนาจาก ๔๑ ประเทศได้เข้าร่วมประชุม The First World Buddhist Forum ณ เมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่

            ในส่วนประเทศไทย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มอบหมายให้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมได้เริ่มขึ้นในช่วงเช้าท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕,๐๐๐ คน โดยมีคณะผู้บริหารของรัฐบาลจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ซึ่งสื่อมวลชนจีนให้ความสนใจเข้าร่วมเสนอข่างอย่างมากมาย

            การจัดประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนจัดขึ้น เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนและในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ขณะเดียวกัน ก็ได้อาราธนาสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์จากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รายงานจากประเทศจีน


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend
แสดงความคิดเห็น