www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสอบวัดผลการศึกษา​ออนไลน์ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย​ รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2563
16 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
14516
รายละเอียด​ห้องสอบวัดผลการศึกษา​ออนไลน์
มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราช​วิทยาลัย​
รายวิชาข้อสอบกลาง 1/2563 ดังนี้
วันที่ 16 กันยนยน 2563 เวลา 08.00 น.เปิดทดสอบระบบสอบออนไลน์ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 23.00 น.
Server No.1
exam1.mcu.ac.th
คณะพุทธศาสตร์ ส่วนกลาง
คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง
คณะมนุษยศาสตร์ ส่วนกลาง
คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตเชียงใหม่
Server No.2
exam2.mcu.ac.th
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตนครราชสีมา
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขตนครสวรรค์
Server No.3
exam3.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์เลย
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
Server No.4
exam4.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณศรีสุวรรณภูมิ
Server No.5
exam5.mcu.ac.th
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
ห้องเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา
หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี
หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก
หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สมัครปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567
  08 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  21
 • ผู้แทนเข้าร่วมประชุมโดยการนิมนต์และการอุปถัมภ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการศาสนาแห่งชาติเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึง 4 ธันวาคม 2566 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.
  06 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  52
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอแนวคิดความร่วมมือกันระหว่างทั้ง 2 ประเทศ
  05 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  51
 • ประชุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในความร่วมมิอระหว่างพระพุทธศาสนาในมิติของการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  04 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  67
 • พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เดินทางไปประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งชาติเวียดนาม
  02 ธ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  86