ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5018
รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
18 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
203

รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

“มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”
15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
81

“มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”

134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร
15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
48

134 ปี มจร มอบคุณค่า-เป็นแบบอย่างอะไรให้สังคม? โดย เจ้าคุณประสาร

อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”
15 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
44

อธิการบดีบดีม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารทำบุญวันเกิด “มหาจุฬาฯ”

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
14 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
80

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การตรวจประเมินการปฎิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

134 ปี มจร ให้อะไรกับสังคม?
13 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
82

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้จัดงานทางวิชาการฉลองในโอกาสครบรอบ 134 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เมื่อพ.ศ.2430

มจร เชิญชวนศิษย์ ‘เก่า-ปัจจุบัน’ ร่วมงานสถาปนาครบ 134 ปี ผลักดันปัญญา-คุณธรรมนำสังคม
11 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
155

มจร เชิญชวนศิษย์ ‘เก่า-ปัจจุบัน’ ร่วมงานสถาปนาครบ 134 ปี ผลักดันปัญญา-คุณธรรมนำสังคม

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวด Infographic Moral Awards ประจำปี 2564
06 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
125

ในหัวข้อ "คนไทยวินัยไม่มีหมด" ลุ้นเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรประกาศยกย่องมูลค่ากว่า 81,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 25 สิงหาคม - 25 กันยายน 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website หรือ Facebook กรมการศาสนา หรือ https://1th.me/aw0rT

เจ้าคุณประสาร แจงชัด มจร ยังปกติ ไร้วิกฤตการบริหาร-งบประมาณ
03 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
149

เจ้าคุณประสาร แจงชัด มจร ยังปกติ ไร้วิกฤตการบริหาร-งบประมาณ

ประกาศเรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔
02 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1522

ประกาศเรื่อง บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔

Facebook