www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5392
น้องแก้ม นักแสดงไทบ้านเดอะซีรี่ จบการศึกษา ป.ตรี มจร วส.ศรีสะเกษ
27 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
507

น้องแก้ม นักแสดงไทบ้านเดอะซีรี่ จบการศึกษา ป.ตรี มจร วส.ศรีสะเกษ

น้องแก้ม นักแสดงไทบ้านเดอะซีรี่ จบการศึกษา ป.ตรี มจร วส.ศรีสะเกษ
27 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
59

น้องแก้ม นักแสดงไทบ้านเดอะซีรี่ จบการศึกษา ป.ตรี มจร วส.ศรีสะเกษ

“พระพรหมวชิรมุนี” เยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา
24 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
68

“พระพรหมวชิรมุนี” เยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา

มหาจุฬาฯ ขึ้นอันดับ 29 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทยจาก 123 แห่ง
21 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1513

มหาจุฬาฯ ขึ้นอันดับ 29 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจาก 123 แห่ง

“พระพรหมบัณฑิต นำคณะผู้บริหาร มจร ประชุม The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum”
10 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
186

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๙ น. ตามเวลามาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าประชุม The Fifth Maritime Silk Road Buddhism Forum ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์ฟูเจี้ยน Buddhist Academy of Fujian เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญบัณฑิต มจร ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ปีพุทธศักราช 2566
10 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
5408

ขอเชิญบัณฑิต มจร ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ปีพุทธศักราช 2566

"เจ้าคุณประสาร" อนุโมทนา! ครม.แต่งตั้ง "อินทพร จั่นเอี่ยม" นั่งผอ.สำนักพุทธฯคนที่ 11
08 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
585

"เจ้าคุณประสาร" อนุโมทนา! ครม.แต่งตั้ง "อินทพร จั่นเอี่ยม" นั่งผอ.สำนักพุทธฯคนที่ 11

ศูนย์พิทักษ์ฯ เตือน รัฐบาลตั้ง “กรมฮาลาล” ต้องมีขอบเขต
08 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
128

ศูนย์พิทักษ์ฯ เตือน รัฐบาลตั้ง “กรมฮาลาล” ต้องมีขอบเขต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน ของว่าง และของที่ระลึก
03 พ.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
153

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ภัตตาหารเพล อาหารกลางวัน ของว่าง และของที่ระลึก การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

“พระพรหมวชิราธิบดี”
31 ต.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
156

“พระพรหมวชิราธิบดี” พระเถระศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกบริหาร อธิบดีสงฆ์ธรรมคุปต์สุพพิธาน ปริยัติไพศาลพรหมวิหารคุณ

Facebook