ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4621
มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑
01 ส.ค. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
372

มจร ติดอันดับ ๒๕ มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ประจำปี ๒๕๖๑

มจรลงนาม MOU ม.โปแลนด์ปั้นหลักสูตรร่วมสาขาสันติศึกษา
29 มิ.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
172

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยจอจิโลเนียน คราเคา ประเทศโปแลนด์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

มจร ประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU)
28 พ.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
220

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และผู้แทน มจร ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU) ครั้งที่ 5

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สติ จาก : วิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
89

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สติ จาก : วิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”

มจร จัดวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “สติ : จากวิถีธรรมสู่วิถีชีวิต”
15 พ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
158

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในนามประเทศไทยในปี 2562 ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 16

พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง มจร ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
46

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในการสัมมนาทางวิชากาทางพระพุทธศาสนา เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี แสดงมุทิตาธรรมแก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญา 62
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
37

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี แสดงมุทิตาธรรมแก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมปัญญาบดี กล่าวเปิดและให้โอวาทในพิธีประสาทปริญญา 62
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
23

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชากาทางพระพุทธศาสนา และให้โอวาท แก่บัณฑิตผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดหนังสือในวันพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
659

ดาวน์โหลดหนังสือในวันพิธีประสาทปริญญาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Facebook