ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5192
ความอ่อนแอที่มอบแด่คนที่อ่อนเยาว์ สังคมป่วย คนป่วย จะช่วยกันเยียวยาอย่างไร
วันนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
15

ในนามหลักสูตรสันติศึกษา มจร ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว และญาติมิตรทุกท่านต่อความสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักในครั้งนี้ และไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณบริสุทธิ์ทุกดวงที่ต้องเดินทางจากพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รัก โดยไม่ทราบสาเหตุแห่งแรงจูงใจว่าเพราะเหตุใดจึงถูกกระทำเช่นนี้ . หลายคนเข้าใจว่า คนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวและกร้าวแกร่งเท่านั้น จึงจะสามารถแสดงออกซึ่งความรุนแรงโดยการเดินเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลแล้วใช้ปืนกราดยิงเด็กที่กำลังพักผ่อนนอนหลับ พร้อมทั้งยิงและกรีดร่างครูผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้คนจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสจะต่อสู้หรือหลบหนี

มจร ลดธงครึ่งเสา แสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์กราดยิงจ.หนองบัวลำภู
วันนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
73

มจร ลดธงครึ่งเสา แสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์กราดยิงจ.หนองบัวลำภู

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
64

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
29

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ - เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
31

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
35

ในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภามหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน
04 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
61

ขอเชิญคณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนาและพุทธปรัชญา เพื่อการสอนอย่างมีมาตรฐาน

มจร. ก้าวหน้า จดอนุสิทธิบัตรเครื่องจับยึดและพลิกถ่ายคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ รายแรกของโลก
01 ต.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
52

พระสุธีรัตนบัณฑิต ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา” เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาไทย ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าว เกิดขึ้นจากปัญหาการอนุรักษ์ การจัดเก็บคัมภีร์ใบลานซึ่งมีจำนวนมากในสังคมไทย บางคัมภีร์มีอายุหลายร้อยปี ยากแก่การที่จะมาคัดลอก และถ่ายลงในไมโครฟิล์ม ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการถ่ายคัมภีร์ใบลานด้วยใช้กล้องดิจิทัลซึ่งใช้เวลาในการถ่าย 2 นาที ต่อการถ่ายและจัดเก็บ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้น

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
30 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
76

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)
28 ก.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
58

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

Facebook