ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5064
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
34

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ (MOU) ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว เริ่ม 17 มกราคมนี้
17 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
322

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสงฆ์ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สถานพยาบาล มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ********************

มจร จัดเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต
13 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
121

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานในการเสวนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “มาตรฐานและการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่ออนาคตพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยมี นายวันดี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. เป็นวิทยากรร่วมให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมเสวนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพระธรรมทูตให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาของประเทศและนำไปสู่การผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด

อายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
12 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
83

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร พุทธศาสนภารธุราทร ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕
04 ม.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
246

ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ ๑. กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้ที่ลิ้งค์ https://newodc.mcu.ac.th/ บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต http://www.odc.mcu.ac.th/ และบนเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี http://www.ird.mcu.ac.th/?page_id=263&lang=th

พรปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2565 รับพรจากหลวงพ่ออธิการบดี มหาจุฬาสร้างสุขเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม
30 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
102

ขอนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป รับพรปีใหม่จากท่าน พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
22 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
556

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
21 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
147

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค ๕ เมตตามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๒ เน้นปฏิบัติ Onsite-Online
18 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
186

วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

สัมมนาหัวข้อเรื่อง จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15 ธ.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
157

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รุ่น 7 จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง "จริยศาสตร์การพัฒนาโลกทัศน์แบบองค์รวมในสังคมยุค New Normal และโลกอนาคต : ธุรกิจเพื่อสังคมหนทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน" บรรยายโดย : ผศ.ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ ประธานกรรมการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนไทย-เกาหลี ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 9397010025 Password : 403346

Facebook