ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4958
กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เมืองสมุทรปราการ ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อรวมโครงการจัดตั้งโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ภาค
เมื่อวานนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
33

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. คุณบุญเลิศ สกลภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เมืองสมุทรปราการ ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อรวมโครงการจัดตั้งโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน 4 ภาค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูปิยธรรมบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ชั้นล่างอาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

มหาจุฬาฯ ติด TOP 10 ของประเทศ มีนักศึกษาปริญญาเอกมากเป็นอันดับ 6 ของไทย ในปี 2563
07 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
104

มหาจุฬาฯ ติด TOP 10 ของประเทศ มีนักศึกษาปริญญาเอกมากเป็นอันดับ 6 ของไทย ในปี 2563

ประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่อง กำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สนามหลวงแผนกบาลี จึงประกาศกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
07 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
40

ประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่อง กำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สนามหลวงแผนกบาลี จึงประกาศกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา "พระธรรมโมลี" รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นเป็น "พระพรหมวชิรโมลี"
06 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
282

ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา "พระธรรมโมลี" รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขึ้นเป็น "พระพรหมวชิรโมลี"

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวิสุทธิมุนี ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เป็น พระธรรมวชิรมุนี
06 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
226

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวิสุทธิมุนี เป็น พระธรรมวชิรมุนี

ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
04 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
150

ปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” (Objectives and Key Results)
04 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
62

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” (Objectives and Key Results)

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมกับการศึกษาในอนาคต
03 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
260

ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง พุทธนวัตกรรมกับการศึกษาในอนาคต โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. วันอาทิตย์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ID : 584 393 5259 Passcode 450 981 และถ่ายทอดสดทาง เฟสบุ๊ค Live ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา

#มหาจุฬาฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
03 มิ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
35

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Facebook