ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4936
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจําปี ๒๕๖๔
11 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
54

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทาน ของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้
06 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
195

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระภิกษุ-สามเณร สอบ“เปรียญธรรม ๙ประโยค” ได้ จำนวน ๖๔ รูป ในปีนี้

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
02 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
124

มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง "ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม 2564 การประชุมออนไลน์ระบบ ZOOM และห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองนิติการ มจร จัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง”
01 เม.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
168

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. เป็นประธานเปิด โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยงการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

26 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
85

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ในยุคปัจจุบัน"

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
24 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
106

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง" การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และกรณีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรทชวิทยาลัย

ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
21 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
171

ระบบสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔
16 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๔

มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ เอ ไชยา มิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
264

มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ เอ ไชยา มิตรชัย และอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักร้องนักแสดงชื่อดัง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ คุณเอ ไชยา มิตรชัย ในสาขาพระพุทธศาสนา และ คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นดารานักแสดง

พระพรหมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒
10 มี.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

วันอังคารที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง และวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

Facebook