ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4809
ขอนิมนต์/ เรียนเชิญ ร่วมบริจาคตั้งทุน/ เพิ่มทุน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา133 ปี มหาจุฬาฯ
05 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
288

ขอนิมนต์/ เรียนเชิญ ร่วมบริจาคตั้งทุน/ เพิ่มทุน กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา133 ปี มหาจุฬาฯ

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
03 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
80

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
03 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
68

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
01 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
57

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอังคารที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มุทิตาอายุวัฒนมงคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
01 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
116

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) ร่วมงานอายุวัฒนมงคล 57 ปี พระเทพเวที (พล) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
40

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
31 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
10

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
99

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพที่ถวายภัตตาหารเพล วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พธ.บ. 35 มจร ทำบุญอุทิศ พระครูสิริวัฒนธรรม อดีตรองฯอำเภอนครหลวง
29 ส.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
140

พธ.บ. รุ่น ๓๕ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศถวาย พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ชาตวีโร ป.ธ. ๕) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง

Facebook