ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
67

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน 13 พฤษภาคม 2565 หัวข้อ กรุณาธรรมเยียวยาโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ได้อย่างไร??? โดย ศ.ดร.พิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
51

ปาฐกถาพิเศษ ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน 13 พฤษภาคม 2565 หัวข้อ กรุณาธรรมเยียวยาโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ได้อย่างไร??? โดย ศ.ดร.พิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

‘เจ้าคุณประสาร’ แถลงลาออกอนุ กมธ.พุทธ หลัง ‘มส.’ มีมติห้ามยุ่งเกี่ยวการเมือง
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
43

‘เจ้าคุณประสาร’ แถลงลาออกอนุ กมธ.พุทธ หลัง ‘มส.’ มีมติห้ามยุ่งเกี่ยวการเมือง

เจ้าคุณประสาร ออกแถลงการณ์ ขอลาออกจากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
41

เจ้าคุณประสาร ออกแถลงการณ์ ขอลาออกจากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น

พระพรหมบัณฑิต เชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติผ่านระบบออนไลน์
12 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
87

พระพรหมบัณฑิต เชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติผ่านระบบออนไลน์

คติธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และ “สาสน์” จากเลขา UN เนื่องใน”วันวิสาขบูชาโลก” ขอให้ทุกคนตระหนักถึง “พุทธปัญญาสากล”
12 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
95

คติธรรม “สมเด็จพระสังฆราช” และ “สาสน์” จากเลขา UN เนื่องใน”วันวิสาขบูชาโลก” ขอให้ทุกคนตระหนักถึง “พุทธปัญญาสากล”

เริ่มแล้วเทศกาลวิสาขบูชาโลก! “อธิการบดีมจร” เปิดเวทีวิชาการหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง
12 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
96

เริ่มแล้วเทศกาลวิสาขบูชาโลก! “อธิการบดีมจร” เปิดเวทีวิชาการหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง

“หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕
12 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
97

“หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
12 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
85

ิประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาเถรสมาคมเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
72

มหาเถรสมาคมเห็นชอบการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๕

Facebook