ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4699
“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”
20 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
357

“สถาบันภาษา จับมือ คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอาจารย์ มจร ทั่วประเทศ”

รองอธิการบดีเปิดสัมมนาวิชาการนานาชาติเถรวาท-มหายาน “เทคนิควิปัสสนากัมมัฏฐาน”
19 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
162

สัมมนาวิชาการนานาชาติเถรวาท-มหายาน (ภาษาอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อ “The Meditation Technique in Theravada and Mahayana: Theory and Practice” (เทคนิควิปัสสนากัมมัฏฐานในเถรวาทและมหายาน: ทฤษฎีและการปฏิบัติ)

อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
18 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
27

โครงการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาจุฬาอาศรม ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มจร ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาประจำคณะของมหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
623

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๖๗๔/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งหัวภาควิชาประจำคณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามโดย อธิการบดี

มจร ร่วมพิธีเปิดวัด เบิกเนตรพระประธาน อินโดนีเซีย ศาสนสัมพันธ์เถรวาท-มหายาน
17 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ร่วมพิธีเปิดวัด พิธีเบิกเนตรพระประธานประจำวิหาร และพิธีเปิดธรรมศาลา ณ Purva Vaidurya Monastery เมืองปอนเตียนัค ประเทศอินโดนีเซีย

ประชุมกรรมการศูนย์ศึกษามหายาน มจร ร่วมมือ จีน เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน
17 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
152

มจร ประชุมศูนย์ศึกษามหายาน กับพระธรรมาจารย์ เปิ่น ซิ่ง (Most. Ven. Ben Xing) เจ้าอาวาสวัดไค หยวน

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร
14 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
101

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พิธีมอบรางวัล “ สัปปายะอวอร์ด ” ครั้งที่ ๒
12 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
134

พิธีมอบรางวัล “ สัปปายะอวอร์ด ” ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต
09 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
119

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเวียตนามฉลอง 35 ปี และร่วม MOU กับ มจร
09 ธ.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
191

คณะ มจร รับอาราธนานิมนต์จากสภามหาวิทยาลัยเวียตนามให้ร่วมงานฉลองครบรอบตั้งมหาวิทยาลัยชาวพระพุทธศาสนาเวียตนาม ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียตนาม

Facebook