ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
23 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
70

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี

กองกิจการนิสิต มจร จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2565
21 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
82

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "นโยบายและ แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากนั้นจัดกิจกรรม "พิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู และมอบตัวเป็นศิษย์" ทั้งนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีออนไซต์ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซนดี อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ เข้าร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom Video Conferencing ถ่ายทอดสดผ่าน MCU TV และช่องทางการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
15 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
161

ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น
13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
115

“รองอธิการบดี มจร” หนุนคณาจารย์เรียนภาษาอังกฤษ 1 ปี สามารถพัฒนาปัญญา ช่วยงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น

“มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต
13 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
92

“มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต

10 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
77

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
09 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
131

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
104

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเชิดชูเกียรติคุณของบุรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) กับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
453

ขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเชิดชูเกียรติคุณของบุรพาจารย์ผู้มีอุปการคุณยิ่งต่อมหาวิทยาลัย โดยเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) กับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม พระธรรมทูตจำนวน 116 รูป
26 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
163

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุผู้ผ่านการอบรม พระธรรมทูตจำนวน 116 รูป

Facebook