ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
นายกฯ ชวนชาวพุทธร่วมงานวันวิสาขบูชา 2565 ฝากคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญ
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
60

นายกฯ ชวนชาวพุทธร่วมงานวันวิสาขบูชา 2565 ฝากคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญ

คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
61

คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field)
10 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) at Vipassanadhura Institute, the 72-Year-Old Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), 4th floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya during 9-11 May 2022.

ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
06 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
381

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565(รวม 15 วัน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
408

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
290

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
283

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประเทศไทยจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก “พุทธกรุณาเยียวยากายใจในยามโลกวิกฤต”
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
396

ประเทศไทยจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก “พุทธกรุณาเยียวยากายใจในยามโลกวิกฤต”

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY)
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
127

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY) ณ บริเวณรอบอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี
28 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1099

งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านทางระบบ Zoom Meeting ID: 977 993 3546 หรือ สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง MCU TV Live, MCU TV - Channel

Facebook