ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4749
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
09 มิ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1688

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์
29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
505

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร. เป็นรองศาสตราจารย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
342

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓
28 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
409

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๓

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์
12 พ.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
497

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร
01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
700

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือนเข้ากองทุนร่วมสู้วิกฤติ Covid-19 ป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดใน มจร

ระบบสนับสนุนการเรียนที่บ้าน แนวทาง Learn from Home
01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
834

ระบบสนับสนุนการเรียนที่บ้าน แนวทาง Learn from Home เครื่องมือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา VDO Conference Live Broadcast VDO on Demand

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร บริจาคเงินเดือนเม.ย.เข้ากองทุนสู้ภัยโควิด1-19
01 เม.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1111

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ -50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์วัดที่ จ.บุรีรัมย์

ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
31 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
476

ภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ภาควิชาทั้ง 3 ท่าน สื่บเนื่องมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์"

อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน
26 มี.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
667

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดรายการพิเศษ เรื่อง "อธิการบดีพบประชาคม มจร: แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน" เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษาของประชาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

Facebook