ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4872
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19”
14 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
109

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19” NEW NORMAL ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563
12 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
101

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาราเพล

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563
12 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

ขออนุโมทนาบุญ วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
12 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

งานบุญมหาทานทอดกฐิน วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
126

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 11.00 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาราเพล ประกอบด้วย

“เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ”
08 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
178

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานในพิธีเปิด “เวทีสื่อสารสาธารณะ การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสังคมสุขภาวะ”

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
08 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
32

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาราเพล ประกอบด้วย

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
06 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
265

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563
06 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
108

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
06 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
73

ขออนุโมทนาบุญ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. แด่คณะเจ้าภาพภัตตาหาร ประกอบด้วย

Facebook