ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4671
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
550

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities By Google Scholar Citations 2019
25 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
514

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2019 (July) สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019 (July) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อันดับ 57 ของประเทศ จากเดิมอันดับที่ 75 ของประเทศ การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
19 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
368

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดขึ้นโดย กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
19 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
474

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๕๙ น. ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดให้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เป็นวันจัดโครงการจิตอาสาฯ
19 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
514

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดให้วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เป็นวันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
18 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
243

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติประยุกต์ ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นประธานดำเนินงาน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่ พระพรหมบัณฑิต
18 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
178

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2562 พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพิธีรดน้ำศพ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
10 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
108

วันนี้ (9 ก.ค. 62) ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมพิธีรดน้ำศพ ดร.สมศักดิ์ สายหยุด อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ณ​ วัดนาคูโมทนามัย หมู่ 2 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 16.00 น.

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพอดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
10 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
87

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ดร.สมศักดิ์ สายหยุด อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ณ วัดนาคูโมทนามัย จ.ฉะเชิงเทรา 9 ก.ค. 62 เวลา 20.00 น.

โครงการทัศนศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
10 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
158

โครงการทัศนศึกษาดูงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่าง 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Facebook