ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4699
วพท ร่วมพิธีปิดธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง
06 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
221

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และคณะ มจร เข้าร่วมพิธีปิด “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง”

ฝ่ายต่างประเทศเข้ามุทิตาอายุมงคลของพระเทพปวรเมธี รองฯบริหาร มจร
06 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
192

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายมุทิตาในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลของ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

อธิการบดี แนะวิปัสสนานิสิต จากประเทศเกาหลี สถาบันสมทบของ มจร
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
350

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ให้โอวาทคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ปิยมหาราชรำลึก ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
222

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

การศึกษา ศรัทธาล้น! ทอดกฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
27 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
315

ศรัทธาล้น! ทอดกฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ "ม.สงฆ์ มจร" สมทบทุนสร้างศาสนสถาน พระสงฆ์นานาชาติจากจตุรทิศประกอบสังฆกรรม อธิการบดีเผยเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่แสดงออกถึงการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก

กฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ๒๕๖๒ พร้อมประวัติการสร้างศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี
26 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
213

กฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ๒๕๖๒ พร้อมประวัติการสร้างศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ที่มาของการสร้างศาลาครั้งนี้ การดำเนินการสร้างศาลา และงบประมาณทั้งหมด

เชิญชวนทำบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคี
25 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
179

วันที่ 25 ต.ค. 62 วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เชิญชวนทำบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเสนาสนะและบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 26 ต.ค 62 เวลา 14.00 น. ณ วัด มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเวลา11.30 น. ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเลี้ยงภัตตาหารเพล/อาหารกลางวันมากมาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
22 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
410

ขอเชิญร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

มุทิตาสักการะอธิการบดีในอายุวัฒนมงคล 59 ปี และรายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ
11 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
357

เข้าพบและถวายสักการะพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 59 ปี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
398

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Facebook