ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5146
คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ
11 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
90

คณะสงฆ์ไทยพร้อมจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และการประชุมวิชาการนานาชาติ นำหลักกรุณาธรรมเยียวยาสังคมโลกในยามวิกฤติ

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field)
10 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
121

มจร จัดโครงการปฏิบัติปฏิบัติธรรม โครงการกิจกรรมจิตตานุภาพ"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ ๖๒ (สนามเล็ก) ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) MCU launched the Mindfulness-based Meditation Project called "the Cittanubhab (the Mind Power) Project" for Assistant Attorney General Training Course, Class 62 (Small Field) at Vipassanadhura Institute, the 72-Year-Old Phra Visuddhathipbodi Building (Dining Hall), 4th floor, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi, Ayutthaya during 9-11 May 2022.

ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย
06 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
436

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนิมนต์พระภิกษุสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565(รวม 15 วัน)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
491

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
350

พิธีเฉลิมฉลองและงานประชุมนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
04 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
347

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประเทศไทยจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก “พุทธกรุณาเยียวยากายใจในยามโลกวิกฤต”
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
472

ประเทศไทยจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก “พุทธกรุณาเยียวยากายใจในยามโลกวิกฤต”

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วม กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY)
02 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
161

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY) ณ บริเวณรอบอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี
28 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1240

งานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านทางระบบ Zoom Meeting ID: 977 993 3546 หรือ สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง MCU TV Live, MCU TV - Channel

พิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี
25 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
179

25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร สนง อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี (National Mission for Manuscripts, IGCA, under the Ministry of Culture, Govt. of India, New Delhi) เพื่อการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ คัมภีร์ใบลาน ผ่านดิจิตอล

Facebook