ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5146
พระเมธีธรรมาจารย์ แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา
15 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
255

พระเมธีธรรมาจารย์ แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา

พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุปถัมภ์ทุน โดย ดร.มนนเทพ พรประภา
08 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
349

พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุปถัมภ์ทุน โดย ดร.มนนเทพ พรประภา วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๗อ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.มนนเทพ พรประภา ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’
01 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
961

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ ตามแนวสติปฏิปัฏฐาน 4 แบบ on-site ปฏิบัติธรรมในสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-17เมษายน 2565
31 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1001

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ ตามแนวสติปฏิปัฏฐาน 4 แบบ on-site ปฏิบัติธรรมในสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-17เมษายน 2565

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
23 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
7545

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
427

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
291

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-09.00 ณ ห้องประชุมออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การประชุมวิชาการในระดับชาติ Email : Prakasit.thi@mcu.ac.th พระมหาประกาศิต สิริเมโร, ดร. โทร 084 545 5144, ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ โทร 081 732 2821 หรือ www.rk.mcu.ac.th/con ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ID : 22 5555 9999 Passcode: 999 ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งบทความได้ที่ QR code ด้านล่าง

มจร ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
278

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป ****(ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ทุกรูป/คน)**** เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๘ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์

"มจร" จัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 มุ่งสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข
09 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
205

"มจร" จัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 มุ่งสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข

ขอเชิญร่วมงานพิธีประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)
04 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
412

ขอเชิญร่วมงานพิธีประดิษฐานรูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ)

Facebook