ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4872
สอบสาธยาย กจฺจายนมหาปาลิสุตฺต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก
วันนี้ | ข่าวมหาวิทยาลัย
11

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในกิจกรรม สอบสาธยาย กจจายนมหาปาลิสุตุต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
94

ขออนุโมทนาบุญ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
92

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.15 น. แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
96

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

กองแผน มจร จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
13 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
12 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
107

ขออนุโมทนาบุญ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
12 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
66

ขออนุโมทนาบุญ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

พิธีปิดโครงการ R-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ ๒
12 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
119

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "R-Excellence ผู้บริหารต้นแบบ รุ่นที่ ๒"

สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากงานทำบุญอายุวัฒนมงคล
10 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
95

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๖๐ ปี ของพระเทพปวรเมธี, รศ. ดร. (ป.อ. พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ที่วังน้อย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
09 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
80

ขออนุโมทนาบุญ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11.15 น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหาร ประกอบด้วย

Facebook