ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
พิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี
25 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
137

25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 401 อาคาร สนง อธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความมือ (MoU) ระหว่าง มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ กับ กองอนุรักษ์คัมภีร์ตัวเขียนต้นฉบับแห่งชาติ ศูนย์เผยแพร่ศิลปะแห่งชาติ อินทิรา คานธี กรุงเดลี (National Mission for Manuscripts, IGCA, under the Ministry of Culture, Govt. of India, New Delhi) เพื่อการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ คัมภีร์ใบลาน ผ่านดิจิตอล

พระเมธีธรรมาจารย์ แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา
15 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
208

พระเมธีธรรมาจารย์ แจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพ โยมมารดา

พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุปถัมภ์ทุน โดย ดร.มนนเทพ พรประภา
08 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
306

พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอุปถัมภ์ทุน โดย ดร.มนนเทพ พรประภา วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคาร ๗อ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.มนนเทพ พรประภา ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’
01 เม.ย. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
826

มจร ประกาศใช้แผนพัฒนาระยะ 13 บูรณาการ ‘ศาสตร์สมัยใหม่-สร้างพุทธนวัตกรรม’

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ ตามแนวสติปฏิปัฏฐาน 4 แบบ on-site ปฏิบัติธรรมในสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-17เมษายน 2565
31 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
638

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมกับสถาบันวิปัสสนาธุระ ตามแนวสติปฏิปัฏฐาน 4 แบบ on-site ปฏิบัติธรรมในสถานที่ ระหว่างวันที่ 13-17เมษายน 2565

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
23 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
6356

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
387

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
251

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-09.00 ณ ห้องประชุมออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การประชุมวิชาการในระดับชาติ Email : Prakasit.thi@mcu.ac.th พระมหาประกาศิต สิริเมโร, ดร. โทร 084 545 5144, ผศ.ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ โทร 081 732 2821 หรือ www.rk.mcu.ac.th/con ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ID : 22 5555 9999 Passcode: 999 ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งบทความได้ที่ QR code ด้านล่าง

มจร ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง
12 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
255

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากรและบุคคลทั่วไป ****(ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ทุกรูป/คน)**** เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๘ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์

"มจร" จัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 มุ่งสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข
09 มี.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
181

"มจร" จัดประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่ (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 มุ่งสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข

Facebook