ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4872
ร่วมฌาปนกิจศพคุณแม่สมจิตร มารดาของ ศ.พิเศษ ดร.บรรจบ
05 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
144

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมบำเพ็ญกุศลงานฌาปนกิจศพของคุณแม่สมจิตร ปั๋งมี อายุ 100 ปี โยมมารดาของ ศ.พิเศษ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ประชุมแผนพัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ ครั้ง 3 ศรีสะเกษ
05 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
188

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ประชุมเสวนาจัดทำแผนพัฒนาศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ ที่พักสงฆ์จันทวารี เป็นศูนย์ปฏิบัติสำหรับพระธรรมทูต มจร คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วัดพุทธโอเรก้อน สหรัฐอเมริกา และ อบต.ตาโกน

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
03 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
56

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
03 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
77

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 เวลา 11.00 น. แด่เจ้าภาพประกอบด้วย

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร 63
01 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
151

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ผช.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ร่วมสัมมนาเสรีภาพ ณ ทูตสหรัฐอเมริกา
01 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
119

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มอบหมายให้ พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นผู้แทน ร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา

มจร หารือผลิตสารคดี 65 ปี สัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติฯ
01 ต.ค. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
115

ประชุมหารือการทำโครงการผลิตสารคดีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาในโอกาส 65 ปี สัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา เฉลิมพระเกียรติฯ

มจร ได้คะแนนสูงสุด ระดับ AA ติดอันดับที่ 5 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563
29 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
859

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ระดับ AA 95.83 คะแนน ติดอันดับที่ 5 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
29 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
101

ขออนุโมทนาบุญ วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๕ น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:

Facebook