ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5826
ยกย่อง “วัดพระมหาชนก” สหรัฐอเมริกา แบบอย่าง “วัดกรรมฐาน” ต่างแดน...
29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
52

ยกย่อง “วัดพระมหาชนก” สหรัฐอเมริกา แบบอย่าง “วัดกรรมฐาน” ต่างแดน...

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์
29 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
73

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ ตั้งองค์กรเครือข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์

"มิติใหม่ "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้ง องค์กรเครื่อข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์ เสริมทัพเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก
28 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
75

"มิติใหม่ "สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้ง องค์กรเครื่อข่ายธรรมทูตวิถีคฤหัสถ์ เสริมทัพเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุก

ผู้นำชาวพุทธ 50 ประเทศมาไทยฉลองวิสาขบูชา มท.แจ้งหยุดบ่อนไก่ชน วัวชน ช่วงสัปดาห์วันสำคัญสากลโลก
26 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
92

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” วันที่ 1-2 มิ.ย.นี้ มีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ เดินทางเข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 รูป/คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ขณะที่มท. เตรียมขอความร่วมมืองดเปิดบ่อนไก่ชน วัวชน ช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา

ปลัดมท.ร่วมแถลงจัดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18 แนวคิด “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
275

ปลัดมท.ร่วมแถลงจัดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18 แนวคิด “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
276

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก”เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เจ้าคุณประสาร แนะ ‘รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแล พศ.’ คนใหม่ให้มั่นคงในพระรัตนตรัย
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
50

เจ้าคุณประสาร แนะ ‘รัฐมนตรีที่จะกำกับดูแล พศ.’ คนใหม่ให้มั่นคงในพระรัตนตรัย

รวมข่าว งานแถลงข่าววันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566
25 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
71

รวมข่าว งานแถลงข่าววันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง
24 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
52

งานแถลงข่าว กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง "พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก" (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

พิธียกเสาเอกเรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
22 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
61

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต,รศ,ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะเจ้าภาพ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กุฏิกรรมฐาน จำนวน 5 หลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ขออนุโมทนาบุญในกุศลเจตนาของคณะเจ้าภาพทุกคณะ

Facebook