ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4954
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
20 ส.ค. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
386

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
13 ส.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
556

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0" MCU Congress 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมส่งเสิรมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ รอบระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
05 ส.ค. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
313

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมส่งเสิรมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๔ รอบระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อนำไปถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร ในโครงการไหว้ครูและสามีจิกรรม วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
30 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
195

ขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อนำไปถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ในโครงการไหว้ครูและสามีจิกรรม "น้อมจิตวันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สัมมนาเรื่อง
30 ก.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
256

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร สัมมนาเรื่อง "รู้อะไรไม่สู้รู้หลักธรรม รู้การเมืองจะขำที่รู้ทัน" โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล ในการนี้ พระครูสุตธรรมาภรณ์,ดร. (สำราญ) ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาท นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา กล่าวรายงานโครงการ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
27 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
549

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities By Google Scholar Citations 2019
25 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
514

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2019 (July) สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019 (July) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อันดับ 57 ของประเทศ จากเดิมอันดับที่ 75 ของประเทศ การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info)

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ก.ค. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
368

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
19 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
368

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จัดขึ้นโดย กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ
19 ก.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
474

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยบริการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๕๙ น. ณ มณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ (โซนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Facebook