ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5826
วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
605

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต (พธ.ม.) M.B. (Dhammaduta)

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
06 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
561

วิทยาลัยพระธรรมทูตเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรพระธรรมทูต 2566 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๖
04 เม.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
451

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๑๘ ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ การนี้ พระเดชพระคุณพระปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานมอบผ้าไตร ให้โอวาทและกล่าวสัมโมทนียกถา ถวายภัตตาหารเพล /รับประทานอาหาร จากนั้นมีขบวนแห่นาคไปที่อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชทิศ และเทศน์สอนนาคโดย"พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร."รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร พิธีบรรพชาสามเณรโดย"พระครูอภิรมศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอวังน้อย เป็นพระอุปัชฌาย์" - บวชเนกขัมมจาริณี - รับบาตรสามเณร ในปีนี้มีสามเณรจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ รูป/คน และ เนกขัมมจารณี ๒๒ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๖๕ รูป/คน

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
04 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
791

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 ป.ตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ป.โท, ป.เอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Program) มีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท, ป.เอก การสอนภาษาไทย มีใบประกอบวิชาชีพครู ติดสอบถามได้ที่ 0642364193, 0615424228,0659262978

NO GIFT POLICY มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฎิบัติตามนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศการปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาล ด้วยคำอวยพร สมุดลงนามอวยพร หรือวาจาแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ
03 เม.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
5622

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง นโยบายให้หรือรับของขวัญแก่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรมหาวิทยาลัยในช่วงเทศกาล หรือช่วงระยะเวลาอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๖
01 เม.ย. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
347

ขอเชิญร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๖๖

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
440

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร ขอเชิญอบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อบรมผ่าน Zoom id: 9898248050 โดยมอบหมายให้ นายนพดล เพ็ญประชุม เป็นวิทยากร ลงทะเบียนอบรมได้ที่ : https://forms.gle/PrNWFZaHzbo1KBjs8 ช่องทางประชาสัมพันธ์ : https://it.mcu.ac.th/?p=7048

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 9/2566″ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 (คอร์ส 5 วัน)
28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
491

สงกรานต์ปีนี้มาปฏิบัติธรรมกับเรานะ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 9/2566″ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2566 (คอร์ส 5 วัน)

ขอเชิญส่งลูกหลานที่มีอายุตั้งแต่​ ๙​ ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชา​สามเณร​และ​บวช​เนกขัม​จา​ริณี​ ภาคฤดูร้อน​ รุ่นที่​ ๑๐
28 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
246

ขอเชิญส่งลูกหลานที่มีอายุตั้งแต่​ ๙​ ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชา​สามเณร​และ​บวช​เนกขัม​จา​ริณี​ ภาคฤดูร้อน​ รุ่นที่​ ๑๐

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566
27 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
214

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และแผนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566

Facebook