ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5826
พิธีอัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
16 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
146

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ได้อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานถวายแด่พระนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี รับมอบถวายในครั้งนี้ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)
15 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
221

กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานคติธรรมแก่ “ชาวพุทธนานาชาติ” เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ยก “ความไม่ประมาท” คือสุดยอดแห่งพุทโธวาท
10 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
262

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 การจัดงานวิสาขบูชาโลก ในประเทศไทย กำลังใกล้เข้ามาแล้ว ซึ่งการกำหนดจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 โดยมี สมเด็จพระสังฆราช มหานายกะ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์และนักวิชาการจาก 55 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 รูปคน โดยพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จเป็นประทานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จะมีพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
03 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
202

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระประธานและทำบุญอายุวัฒนมงคง ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
01 พ.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
233

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระประธานและทำบุญอายุวัฒนมงคง ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
01 พ.ค. 66 | สัมมนา/การประชุม
223

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566
24 เม.ย. 66 | รับสมัครนิสิต
513

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 เรียน 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Facebook