ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5776
ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลากร มจร ทั้งลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ มจร อายุไม่เกิน 65 ปี สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน
15 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
536

ขออาราธนา/เรียนเชิญ บุคลากร มจร ทั้งลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ มจร อายุไม่เกิน 65 ปี สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์ประธานในพิธี
12 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
176

พิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์ประธานในพิธี

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "Dhamma in English" หรือ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี วิ.
12 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
190

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "Dhamma in English" หรือ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี วิ.

ASEANnext สานความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคม
08 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
187

ASEANnext สานความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคม

อธิการบดี มจร สร้างเรือนกรรมฐานถวายพุทธบูชาการบำเพ็ญพุทธกิจ 45 พรรษา
05 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
162

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานยกเสาเอก สร้างกุฏิกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอนุสติถึงการบำเพ็ญพุทธกิจ 45 พรรษา จำนวน 45 หลัง และสืบสานปณิธานของบูรพาจารย์ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจาย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่งเป็นบูรพาจารย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวมหาจุฬา ผู้สนใจร่วมสร้างมหากุศล ติดต่อ พระครูปลัดอุทัย พลโทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร โทร 062 9954561

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม หลักสูตร MCU Mooc เรื่อง "การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC" ครั้งที่ 2 แก่คณาจารย์ มจร ทั่วประเทศ
03 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
211

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม หลักสูตร MCU Mooc เรื่อง "การออกแบบ สร้างและจัดการรายวิชาแบบ MOOC" ครั้งที่ 2 แก่คณาจารย์ มจร ทั่วประเทศ

“มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๔ การประชุมภาคีสถานศึกษาวิถีพุทธ พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑
03 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
139

“มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๔ การประชุมภาคีสถานศึกษาวิถีพุทธ พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ
03 มี.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
90

วันที่ 2 มีนาคม 2566 พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ สำหรับผู้บริหารครู สถานศึกษาอาชีววิถีพุทธ สำหรับโซนภาคกลาง ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Facebook