ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5171
ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
26 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
19

ขออนุโมทนาบุญ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๕ น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประกอบด้วย:

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
24 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
22

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพุธที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
24 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
28

ขออนุโมทนาบุญ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๑๕ น. แด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประกอบด้วย:

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
23 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
24

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
23 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
10

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ มอบให้ลูกศิษย์นำหนังสือ
23 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
4

หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ มอบให้ลูกศิษย์นำหนังสือ "สันติรำลึก+ทิศที่ ๑๑" มอบให้สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
22 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
56

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ รูป
22 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
169

ขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ รูป ระหว่่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย อยุธยา

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
21 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
59

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พิธีปิดการฝึกอบรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมอบวุฒิบัตร
21 ก.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
100

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปัจฉิมนิเทศเรื่อง "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทวิถีพุทธ"

Facebook