ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 4954
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ย. 62 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
126

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนสมัครประชาชนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
07 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
338

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนสมัครประชาชนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วพท ร่วมพิธีปิดธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง
06 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
114

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และคณะ มจร เข้าร่วมพิธีปิด “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง”

ฝ่ายต่างประเทศเข้ามุทิตาอายุมงคลของพระเทพปวรเมธี รองฯบริหาร มจร
06 พ.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
87

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าถวายมุทิตาในโอกาสวันอายุวัฒนมงคลของ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

อธิการบดี แนะวิปัสสนานิสิต จากประเทศเกาหลี สถาบันสมทบของ มจร
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
233

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ให้โอวาทคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ปิยมหาราชรำลึก ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
29 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
130

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

การศึกษา ศรัทธาล้น! ทอดกฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
27 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
170

ศรัทธาล้น! ทอดกฐินสามัคคีวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ "ม.สงฆ์ มจร" สมทบทุนสร้างศาสนสถาน พระสงฆ์นานาชาติจากจตุรทิศประกอบสังฆกรรม อธิการบดีเผยเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่แสดงออกถึงการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก

กฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ๒๕๖๒ พร้อมประวัติการสร้างศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี
26 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
123

กฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ๒๕๖๒ พร้อมประวัติการสร้างศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม ที่มาของการสร้างศาลาครั้งนี้ การดำเนินการสร้างศาลา และงบประมาณทั้งหมด

เชิญชวนทำบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคี
25 ต.ค. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
103

วันที่ 25 ต.ค. 62 วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เชิญชวนทำบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างเสนาสนะและบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันเสาร์ที่ 26 ต.ค 62 เวลา 14.00 น. ณ วัด มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเวลา11.30 น. ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเลี้ยงภัตตาหารเพล/อาหารกลางวันมากมาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

มจร มุ่งพัฒนา MCU TV ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสาร
24 ต.ค. 62 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
123

มจร ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และได้จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน์ MCU TV 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ณ ห้อง ๓๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Facebook