ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถึง วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ (รอบสอง)
20 มิ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
1930

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  เข้าศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร ถึง วันที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๕ (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อรอบสองวันที่ ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๕

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๕

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhbMxOqXeF7VhmPBymR3hlpHw1MUY3K7YLSlLkEVbQslNjZA/viewform

มาร่วมเรียนรู้พุทธนวัตกรรมการสื่อสารหรือพระพุทธศาสนากับนิเทศศาสตร์ด้วยกันนะครับ/ค่ะ