ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
331

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2566
https://forms.gle/AZjvSW3J41Ftcqz27

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  231
 • เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  201
 • รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  1237
 • รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  609
 • รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  706