ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
845

รับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ประจำปีการศึกษา 2566 เริ่มตั้งแต่ วันนี้ถึง เดือน พฤษภาคม 2566

Facebook: https://www.facebook.com/B.A.Engprogram/about

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  725
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  495
 • เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  555
 • รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  1796
 • รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  762