ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 62
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก
เมื่อวานนี้ | ข่าวรับสมัครนิสิต
35

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท - เอก

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10 ม.ค. 63 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1135

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นิสิตใหม่ 2562
31 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
931

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม http://bit.ly/2HMrMxa --- งานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

วส.สุพรรณบุรีฯ รับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 SF โรบินสันสุพรรณบุรี
01 พ.ค. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1082

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิตปริญญาตรี 1-5 พ.ค. 62 หน้า SF โรบินสันสุพรรณบุรี

นักร้อง พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน ปริญญาตรีอีกใบ
24 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1420

นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย The Voice Thailand สมัครเรียน อยากมีปริญญาตรี ๒ ใบ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
956

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
419

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2562 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
1192

เปิดรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา๒๕๖๒

เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
23 เม.ย. 62 | ข่าวรับสมัครนิสิต
579

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรพระปริยัติศาสนา เพื่อรักษา สืบทอด เผยแผ่พระธรรมวินัย

Facebook