ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิต
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 71
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
2375

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน เปิดรับสมัครนิสิต ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
2584

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
08 พ.ย. 61 | รับสมัครนิสิต
774

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี
29 ส.ค. 61 | รับสมัครนิสิต
1071

การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี สำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ชายและหญิง

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60
24 เม.ย. 61 | รับสมัครนิสิต
946

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560
24 เม.ย. 61 | รับสมัครนิสิต
741

สมัครเรียน http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp โทร.035-248-000 ต่อ 8420,8421

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
24 เม.ย. 61 | รับสมัครนิสิต
937

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี
07 ก.พ. 60 | รับสมัครนิสิต
483

วิดีโอ การแนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของการศึกษาปริญญาเอก โท ตรี

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60
06 ก.พ. 60 | รับสมัครนิสิต
534

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 60

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560
09 ม.ค. 60 | รับสมัครนิสิต
526

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560

Facebook