ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 พฤษภาคม 2565
06 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
600

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุ่นที่ 3   รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ M.E.D. ( Teaching English )

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ถึง 31 พฤษภาคม 2565

    โทร 064-236-4193, 065-926-2978

    สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/51ckGuTXtaNgov8F9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
  05 พ.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  510
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  222
 • เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท ปริญญาเอก นิสิตใหม่หลักสูตรสันติศึกษา มจร ทนายความสมัครเรียนสันติศึกษามุ่งสันติภายใน หลักสูตรพัฒนาใหม่สู่การผลิตวิศวกรสันติภาพ
  29 เม.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  234
 • หลักสูตรนิติศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน
  06 มี.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  771
 • มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
  05 มี.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  1815