ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนิสิตใหม่ เรียนป.โท และ ป.เอก (พระไตรปิฎกศึกษา) ปีการศึกษา 2566
04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
1888

บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา คณะพุทธศาสตร์  รับสมัครนิสิตใหม่
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง เดือน พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 063 - 451 - 5495 , 092 - 399 - 1697

หรือสแกนบาร์โค็ด เพื่อลงทะเบียนสมัคร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  798
 • หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รับสมัครนิสิตใหม่ ป.โท-เอก ระหว่าง วันที่ 1 มค – 31 พค 66
  11 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  563
 • เปิดรับสมัครแล้ว! ฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  03 ม.ค. 66 | รับสมัครนิสิต
  759
 • รับสมัครนิสิตใหม่ ป.ตรี (พระพุทธศาสนา,ศาสนาและปรัชญา) ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
  04 พ.ย. 65 | รับสมัครนิสิต
  887
 • รับสมัครนิสิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา(ภาคภาษาไทย) B.A. program in Philosophy and Religion (Thai and English Program) บัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  19 ต.ค. 65 | รับสมัครนิสิต
  777