www.weipinxgt.com www.hdf598.com www.rzkfqcg.com www.ywd100.com www.gzunitrade.com www.5aziyuan.com www.alsclean.com www.ynzsgc.com www.sdldtg.com www.i-sarima.com www.aijianbing.com www.xushiweigou.com www.haoyulongsp.com www.binqimotor.com www.kenminamipainting.com www.erli30.com www.cdhg88.com www.horse-home.com www.myjxzp.com www.dgselling.com www.chenlongjiancai.com www.zhongkuanwuliu.com www.huameide-sz.com www.shouxitongban.com www.scgcjx0207.com www.qdshengqian.com www.3w800.com www.kl-ad.com www.imshenghuo.com www.xxanlhw.com www.hfkaibo.com www.wlwservice.com www.jxguanghua.com www.zkld2009.com www.duanem.com www.hzwjzs.com www.chdlav.com www.lyxszl.com www.xinlaihuijiaju.com www.hrwholecare.com www.yingyang168.com www.honeywell-lk.com www.yushusanjiangyuanbao.com www.kangningyiyuan.com www.xzkjsxx.com www.jztushuguan.com www.gksswh.com www.jakjxx.com www.yyxlzw.com www.dwdzxx.com www.shszjzx.com www.skf-nsk-fag-ntn.com www.shanghailvhua.com www.yomandoors.com www.wenchengvote.com www.cn-sportsprotectors.com www.fuyixuantc.com www.jiayongdiant.com www.reshousuoj.com www.wuxitianzhile.com www.lsallx.com www.ravor-system.com www.jhbrq.com www.mirrvoll.com www.likekiwi.com www.hbclzqcj.com www.cqqfbxgm.com www.nmgdwjlw.com www.zmdjtzfw.com www.xunchengchaju.com www.gssx-pxgl.com www.sha-jing.com www.zysjmbj.com www.131701.com www.tlyhyy.com www.hbfbfz.com www.hljpadm.com www.fenxiangzhuan005.com www.jv001.com www.ruiyucnc.com www.zhuochenglaser.com www.zhaoshudeng.com www.facebook-france.com www.yuxianchu.com www.139yes.com www.lazonaentertainment.com www.eastofedens.com www.latelier-gourmet.com www.kaisyomaru.com www.tenglonghb.com www.bdsmfreevids.com www.gzshbzw.com www.ymgb0991.com www.setonohanayome.com www.attachmentmoms.com www.njmzyjg.com www.hi4r.com www.exotic-nails.com www.ef25.com www.lslcxx.com
บทความวิชาการ
มจร ปล่อยคาราวานรถจัดตั้งโรงทาน
19 ก.ค. 64 | พระพุทธศาสนา
1572

ผู้แต่ง :: พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.


วันนี้ ( 27 พค.) พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระเทพปวรเมธี ประธานศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มจร นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในทุกภาคส่วน และผู้มีจิตศรัทธาประกอบด้วย ดร.อโนมา วิตรวิกรม ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ คุณไชยา มิตรชัย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นต้น ได้ร่วมกันรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยปัจจัยเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ในการข่วยเหลือ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงทานในสังกัดวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 6 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย
1.ภาคอีสาน โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
2.ภาคเหนือ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
3.ภาคใต้ โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4. ภาคกลาง โรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ในทุกโรงทานจะได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคประมาณแห่งละ1.5 ตัน พร้อมกับรับมอบปัจจัยสนับสนุนด้วย และวันนี้ส่วนใหญ่ จะเน้นมอบปัจจัยสนับสนุนเป็นหลักเพื่อโรงทานจะได้นำไปซื้อสิ่งของเข้าโรงครัว ตามสะดวก การนำปัจจัยไปซื้ออาหารเองในแต่ละพื้นที่จะสะดวกกว่าที่จะขนส่งสิ่งของจำนวนมากไปจากส่วนกลาง
การจัดตั้งโรงทานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ก็มุ่งหวังจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่บุคลากรได้เสียสละทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย โดยโรงทานจะเปิดให้การบริการไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โรงทานจะเป็นโรงทานเคลื่อนที่ คือเมื่อทำอาหารเสร็จแล้วจะได้นำไปเสิร์ฟให้ถึงที่
พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564